دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر جلسه مجمع مورخ 93/11/05 در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز یکشنبه مورخ 93/11/05، راس ساعت 16 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست