دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع 30-08-1397 صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ 30-08-1397، راس ساعت 15 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست