صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه بانک ملت 5100
2 بانک ملت (سهامي عام) 4900