صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۳۰.۳۶ (۵۴.۵۷)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۹.۵۵ ۹۱.۷۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۶۳ ۲۲.۳۴ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۹ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۱۹.۴۲ ۲,۴۵۹.۴۷
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۱۹.۴۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ (۰.۰۷) ۴.۳۶ (۲۱.۶۷) ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ ۴.۴ ۲۶.۲۵ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۷ ۱۹.۵۲ ۴۶,۲۰۵.۴۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۷ (۰.۰۲)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۱ (۱.۴) ۵.۵۷ (۹۹.۴۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۲ (۱.۹۱) ۱۰۵.۸۸ (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۱ (۰.۴۱) ۴.۰۳ (۷۷.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۹ (۴.۳۶) ۴۱.۴۲ (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰