صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۴ ۱.۲۱ ۱۷.۵۳ ۸,۰۱۳.۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۲ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۶.۲۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۱۹.۴۴ (۴۳.۹۲)
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۵۵ ۲.۰۲
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۶۷ ۱۹.۵۷ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۴۸ ۲۳.۳۹ ۴۶۸.۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۱۲ ۱۲۵.۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۶.۳۲ ۲۲.۷۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۵ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۶۴ (۳۹.۲۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۶) ۱۹.۵۶ (۸۱.۵۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۱۹.۴۹ ۴۲۸.۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۷۱ ۳۶۶.۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۳ ۱.۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۵ ۰