صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۹.۴۷ (۹۱.۶۵)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۵۱ ۲۳.۶۹ ۲۳,۶۶۹.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۴ (۰.۰۲)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۲۸.۲۴ ۴,۹۰۹.۱۳
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۷ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۱۹.۵۴ ۱,۲۸۷.۰۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۵۲ ۲۴.۰۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۱۹.۵۸ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۱۹.۵۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۰۷) ۱۹.۵۶ (۹۸.۰۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۹.۶۶ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۹۶ ۲۴.۱۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۶۶ ۳۰.۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۲ ۰