صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 28-01-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت روز سه شنبه مورخ 28-01-1397در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست