صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ 27-08-96، راس ساعت 15 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد:
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ 27-08-96، راس ساعت 15 در محل شركت تامين‌ سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصميم‌گيري گرديد:

پیوست
مشاهده پیوست