صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1395 در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه 25-12-1395 راس ساعت 16 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست