صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای محمد علیزاده اصل رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ جناب آقای سید کاظم چاوشی ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع

 

پیوست