صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 18-08-1394
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند, مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت روز دوشنبه مورخ 18-08-1394 در خصوص تغییرات امیدنامه برگزار می شود .
متن خبر
پیوست