صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه
منبع -
مقدمه برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه
متن خبر

احتراماً به استحضار مي رساند مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در خصوص تغييرات در اميدنامه صندوق در تاريخ 94/05/14 برگزار مي گردد.

پیوست