صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26، افزایش نرخ بازدهی صندوق به 20 درصد
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند که نرخ بازدهی تضمین شده صندوق طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26 از 16.5% سالانه روزشمار به 20% سالانه روزشمار افزایش یافت. بدیهی است نرخ مذکور حداقل نرخ بازدهی صندوق خواهد بود و امکان دستیابی به نرخ‌های بالاتر نیز وجود خواهد داشت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست