صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ارتباط با صندوق

آدرس: تهران- خیابان خالداسلامبولی- خیابان هفتم- پلاک 6 کد پستی:  1513715814 تلفن: 1678 فکس:88559227