لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,281,552
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,718,448
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,290,347,784,128
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,262
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,208
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,245
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/01 1,002,262 1,001,208 8,037 0 74,018,471 58,400 69,533,013 7,281,552 7,290,347,784,128
  2 1397/11/30 1,016,289 1,015,259 6,908 0 74,018,471 26,138 69,474,613 7,339,952 7,451,950,646,103
  3 1397/11/30 1,001,034 1,000,000 6,932 0 74,018,471 26,138 69,474,613 7,339,952 7,339,950,318,535
  4 1397/11/29 1,015,594 1,014,574 5,185 20 74,018,471 34,531 69,422,337 7,366,090 7,473,442,671,788
  5 1397/11/28 1,014,904 1,013,895 4,717 0 74,018,451 51,120 69,387,806 7,400,601 7,503,433,660,942
  6 1397/11/27 1,014,415 1,013,673 4,835 0 74,018,451 25,266 69,336,686 7,451,721 7,553,607,861,136
  7 1397/11/26 1,013,856 1,012,754 29,265 0 74,018,451 0 69,311,420 7,476,987 7,572,346,390,366
  8 1397/11/25 1,013,430 1,012,329 29,216 0 74,018,451 9,261 69,311,420 7,476,987 7,569,173,829,979
  9 1397/11/24 1,012,935 1,011,836 29,237 0 74,018,451 8,772 69,302,159 7,486,248 7,574,854,191,768
  10 1397/11/23 1,012,439 1,011,343 29,116 0 74,018,451 25,198 69,293,387 7,495,020 7,580,037,791,505
  11 1397/11/22 1,011,876 1,010,780 27,541 0 74,018,451 0 69,268,189 7,520,218 7,601,284,353,324
  12 1397/11/21 1,011,449 1,010,358 27,401 0 74,018,451 34,376 69,268,189 7,520,218 7,598,111,044,279
  13 1397/11/20 1,010,894 1,009,802 27,531 0 74,018,451 0 69,233,813 7,554,594 7,628,640,396,395
  14 1397/11/19 1,010,472 1,009,380 27,514 0 74,018,451 0 69,233,813 7,554,594 7,625,454,568,854
  15 1397/11/18 1,009,979 1,008,888 27,502 0 74,018,451 9,413 69,233,813 7,554,594 7,621,739,108,477
  16 1397/11/17 1,009,553 1,008,464 27,456 495,526 74,018,451 14,329 69,224,400 7,564,007 7,628,029,432,908
  17 1397/11/16 1,009,027 1,007,891 28,707 0 73,522,925 40,663 69,210,071 7,082,810 7,138,701,421,261
  18 1397/11/15 1,008,491 1,007,442 28,183 0 73,522,925 10,434 69,169,408 7,123,473 7,176,484,499,022
  19 1397/11/14 1,007,927 1,006,939 28,171 0 73,522,925 25,016 69,158,974 7,133,907 7,183,407,988,046
  20 1397/11/13 1,007,380 1,006,411 30,248 0 73,522,925 28,202 69,133,958 7,158,923 7,204,821,477,294