لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,751,034
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,248,966
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,831,302,337,608
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,386
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,356
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,039,868
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/21 1,011,386 1,010,356 29,512 7,450 73,080,706 6,082 68,097,170 7,751,034 7,831,302,337,608
  2 1397/09/20 1,010,894 1,009,864 30,240 10,303 73,073,256 18,704 68,091,088 7,749,666 7,826,104,838,050
  3 1397/09/19 1,010,401 1,009,370 31,049 7,794 73,062,953 6,054 68,072,384 7,758,067 7,830,759,478,807
  4 1397/09/18 1,009,907 1,008,877 31,167 13,916 73,055,159 12,172 68,066,330 7,756,327 7,825,180,236,047
  5 1397/09/17 1,009,411 1,008,384 32,022 0 73,041,243 24,711 68,054,158 7,754,583 7,819,597,873,061
  6 1397/09/16 1,008,857 1,007,830 32,564 7,992 73,041,243 0 68,029,447 7,779,294 7,840,203,886,539
  7 1397/09/15 1,008,425 1,007,398 32,556 12,692 73,033,251 10,004 68,029,447 7,771,302 7,828,795,268,594
  8 1397/09/14 1,007,929 1,006,905 32,538 16,173 73,020,559 31,534 68,019,443 7,768,614 7,822,254,481,295
  9 1397/09/13 1,007,432 1,006,411 32,209 9,568 73,004,386 28,383 67,987,909 7,783,975 7,833,874,395,574
  10 1397/09/12 1,006,947 1,005,918 31,702 11,321 72,994,818 16,453 67,959,526 7,802,790 7,848,970,694,223
  11 1397/09/11 1,006,449 1,005,425 30,885 10,906 72,983,497 11,046 67,943,073 7,807,922 7,850,281,762,620
  12 1397/09/10 1,005,979 1,004,932 29,169 0 72,972,591 46,571 67,932,027 7,808,062 7,846,568,212,874
  13 1397/09/09 1,005,461 1,004,416 31,090 3,975 72,972,591 0 67,885,456 7,854,633 7,889,317,347,403
  14 1397/09/08 1,004,991 1,003,946 31,195 10,617 72,968,616 8,041 67,885,456 7,850,658 7,881,640,081,774
  15 1397/09/07 1,004,493 1,003,452 31,257 12,934 72,957,999 31,400 67,877,415 7,848,082 7,875,170,403,231
  16 1397/09/06 1,004,044 1,002,959 30,628 9,799 72,945,065 25,999 67,846,015 7,866,548 7,889,826,807,770
  17 1397/09/05 1,003,560 1,002,466 29,844 0 72,935,266 42,544 67,820,016 7,882,748 7,902,190,025,808
  18 1397/09/04 1,003,140 1,001,868 30,418 22,952 72,935,266 0 67,777,472 7,925,292 7,940,099,453,814
  19 1397/09/03 1,002,745 1,001,480 30,260 0 72,912,314 64,178 67,777,472 7,902,340 7,914,035,623,262
  20 1397/09/02 1,002,305 1,000,981 32,612 5,990 72,912,314 0 67,713,294 7,966,518 7,974,335,672,031