صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۳ ۱.۳۶ ۱۰.۸۳ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۱۱ ۱.۳۱ ۴۷.۶۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۴.۱۵ (۴۰.۶۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۴ (۰.۰۲)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۱) ۰.۲۱ (۳۱.۶۱) ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۱۷ (۲.۷۸) ۸۶.۶۵ (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۸ (۰.۱۱) ۳۳.۵۵ (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۱۹.۴۸ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۴.۵۶ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۲۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۲۰.۸۷ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۵۳ (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۱۹.۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۱۹.۵۵ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۶ (۱.۴۱) ۲۶.۱۵ (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۸ ۰