ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 365,239 4.33 % 6,652,486 78.8 % 1,305,042 15.46 % 105,246 1.25 % 365,239 4.33 %
2 1396/12/26 365,652 4.32 % 6,932,867 81.96 % 1,040,645 12.3 % 104,805 1.24 % 365,652 4.32 %
3 1396/12/25 365,890 4.33 % 6,992,081 82.7 % 977,777 11.57 % 104,381 1.23 % 365,890 4.33 %
4 1396/12/24 365,630 4.33 % 6,988,833 82.7 % 977,777 11.57 % 103,958 1.23 % 365,630 4.33 %
5 1396/12/23 365,630 4.31 % 6,985,394 82.31 % 1,017,478 11.99 % 103,535 1.22 % 365,630 4.31 %
6 1396/12/22 365,966 4.31 % 6,981,596 82.19 % 1,029,544 12.12 % 103,101 1.21 % 365,966 4.31 %
7 1396/12/21 364,778 4.3 % 6,979,324 82.18 % 1,031,804 12.15 % 102,666 1.21 % 364,778 4.3 %
8 1396/12/20 363,946 4.28 % 6,976,724 82.08 % 1,043,019 12.27 % 102,231 1.2 % 363,946 4.28 %
9 1396/12/19 364,163 4.29 % 6,973,010 82.21 % 1,028,077 12.12 % 101,797 1.2 % 364,163 4.29 %
10 1396/12/18 364,719 4.33 % 6,968,939 82.69 % 978,521 11.61 % 101,377 1.2 % 364,719 4.33 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi