صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 21,740,422,493,203
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری: ندارد
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا 21,665,604
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 78,334,396 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,503
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,223
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,453
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود