صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 7,108,166,746,400
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری: ندارد
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا 7,097,660
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
تعداد واحدهای باقی مانده: 92,902,340 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,347
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,454
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,480
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود